Polityka prywatności

Szanowny Kliencie,

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest

WALDEMAR KOKOT, ul. Dojazdowa 6, 64-234 Wieleń, - w zakresie wyprzedaży wyrobów gotowych zamieszczonych w sklepie internetowym po zamknięciu działalności gospodarczej

działalność zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (www.firma.gov.pl),  NIP 9261217565, REGON 302783712 - od dnia 04.08.2014 r. do 31.12.2019 r.

 

BARBARA KOKOT, ul. Dojazdowa 6, 64-234 Wieleń, - w zakresie nowych zamówień indywidualnych złożonych telefonicznie lub e-mailem na adres bwart@ogrodymalowane.pl.

działalność nierejestrowa od dnia 01.01.2020r.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji działań sprzedażowych, w związku z zakupionymi produktami (zapewnienie obsługi wysyłki).

 

Twoje dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwiatnia 2016 r.